St. strażnik Jan Milewski

St. strażnik Jan Milewski Urodził się 18 lipca 1909 roku w Golanach w powiecie przasnyskim jako syn Dionizego i Ksawery z Golanowskich. Służył w straży więziennej w stopniu starszego strażnika. Rodziny nie założył. Figuruje na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej, będącej wykazem 3435 aresztowanych w 1940 r. na Ukrainie polskich obywateli, który 5 maja 1994 r. władzom RP przekazał zastępca Szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy gen. A. Chomicz. W 2007 r. mianowany pośmiertnie do stopnia aspiranta straży więziennej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.