Ppor. rez. Kazimierz Berczyński

Urodził się 21 lipca 1908 r. w Przasnyszu jako syn Stanisława i Stanisławy z Bojarskich. W Przasnyszu był organizatorem życia kulturalnego, długoletnim kapelmistrzem orkiestry harcerskiej. Absolwent Gimnazjum Koedukacyjnego Magistratu Miasta Przasnysza (1929) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7a w Jarocinie (1931). Podporucznik ze starszeństwem 1 grudnia 1932 r., przydzielony do 13 pułku piechoty, w 1937 przeniesiony do 77 pułku piechoty. Pracował jako urzędnik w Nowogródku. Był żonaty z Haliną ze Skrobeckich, miał córki Marię i Elżbietę.
Więzień Kozielska, w kwietniu 1940 r. zamordowany przez NKWD w Katyniu. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 9 IV 1940 r. nr 022/2, poz. 6. Minister Obrony Narodowej decyzją Nr 439/MON z dnia 5 października 2007 r. mianował go pośmiertnie na stopień porucznika. Awans został ogłoszony w dniu 9 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów".
Jego nazwisko widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.