Stefan Kozłowski(1889–1977), urzędnik, żołnierz ZWZ-AK

Urodził się 2 września 1889 r. w Sierpcu, syn Józefa i Józefy z Wawrowskich. Ukończył seminarium nauczycielskie. Pracował m.in. w urzędzie celnym, był również administratorem majątku Krasne. W latach 1930–1937 pracował jako księgowy w urzędzie miejskim w Przasnyszu, od 1931 do 1937 r. prowadził chór Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego. Następnie, do wybuchu wojny, był burmistrzem w Chorzelach. W tym czasie należał do organizacji dywersyjnej „K7”. W 1940 r. zamieszkał w Stegnie k. Jednorożca. Był komendantem organizacji konspiracyjnej Komenda Obrońców Polski. Jego grupa (licząca wg A. Drwęckiego ok. 300 osób) prowadziła sabotaż gospodarczy na linii Parciaki – Szczytno. W latach 1940–1945 był zastępcą komendanta ośrodka ZWZ-AK, nosił ps. „Grom”. W okresie akcji „Burza” w jego domu mieściła się skrzynka wywiadu AK. Na tym odcinku współpracował z kierownikiem ośrodka wywiadu AK Jednorożec, Mieczysławem Majewskim ps. „Orkan”. Po zakończeniu działań wojennych zajmował się finansami w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. W 1946 r. przeniósł się do Szczytna, gdzie przez 4 lata był burmistrzem. Później pracował w browarze szczycieńskim i w przychodni rejonowej. Był aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Szczytna. W 1913 r. poślubił w Sobowie Reginę Bebarską (1890–1934). Czworo ich dzieci zaangażowanych było w walkę o wolną Polskę podczas II wojny światowej: Lucyna, Jerzy, Mieczysław i najmłodszy Stefan, który był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz wiceprezesem Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Zmarł w Szczytnie 15 marca 1977 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Szczytnie. Spoczęła tam również jego druga żona, Maria. 
BIBLIOGRAFIA: 
Biogram na portalu Powiat szczycieński: https://powiatszczycienski.pl/16676,Kartka-zkalendarza.html?preview=7f6785754c8959e03582. 
A. Drwęcki, Cmentarz parafialny w Przasnyszu, Przasnysz 2003, s. 120–121. 
Grób S. Kozłowskiego na cmentarzu komunalnym w Szczytnie w wyszukiwarce Grobonet: https:// szczytno.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=1393&inni=0&cinki=0