Franciszek Kakowski

Franciszek Kakowski (ur. 21 sierpnia 1827 r. w Dębinach k. Przasnysza, zm. 14 lutego 1883 r. tamże) - rolnik, uczestnik powstania styczniowego, ojciec kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Był synem właścicieli cząstkowych z Dębin, Stanisława Wawrzyńca Kakowskiego h. Kościesza i Katarzyny z Czachorowskich h. Rogala. Posiadał w miejscowości Dębiny około 120 morgów ziemi. Zajmował majątkowo i społecznie miejsce między „szaraczkami” a „obywatelami”. 14 lutego 1847 r. poślubił w Przasnyszu Paulinę Ossowską, córkę Korneliusza i Joanny z Gosków. Miał z nią pięcioro dzieci: Józefa, Anielę (z męża Miłoszewską), Ludwikę (z męża Ossowską), Aleksandra (późniejszego kardynała) i Leokadię Balbinę (z męża Willman).

Brał czynny udział w powstaniu styczniowym. „Za powstanie siedział w więzieniu w Modlinie i w Warszawie, skazano go na śmierć i tylko cudem został ułaskawiony” – wspominał po latach kardynał. Po wyjściu na wolność Franciszek Kakowski nie przestał marzyć o nowym zrywie narodowym, jego pragnieniem było, żeby syn Aleksander został generałem.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu: 1827, akt urodzenia nr202; 1847, akt małżeństwa nr 37; 1883, akt zgonu nr 74.
2. Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki, Kraków 2000, s. 15, 23.
3. Marek Jerzy Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego: https://www.sejm-wielki.pl/b/psb.10602.2.