Piotr Fronczak

Piotr Fronczak (ur. 30 lipca 1897 r. w Jednorożcu, data śmierci nieustalona) - żołnierz w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Był synem Pawła i Katarzyny z domu Merchel, drobnych rolników z Jednorożca. Jako szeregowiec 4 Pułku Piechoty Legionów (II batalion, 6 kompania) walczył w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Dostał się do niewoli, z której powrócił w 1921 r. We wrześniu tegoż roku zawarł w Jednorożcu związek małżeński z Heleną Dynert z Pogorzeli.

BIBLIOGRAFIA:
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jednorożcu, 1897, akt chrztu nr 45; Tamże, 1921, akt ślubu nr 17.
2. Wykaz jeńców Polaków powracających z niewoli rosyjskiej, "Monitor Polski", 18 października 1921 r., nr 237, s. 3.