Post. Czesław Krawczyk

Posterunkowy Czesław Krawczyk był synem Michała i Rozalii z Kraków. Urodził się 23 stycznia 1904 roku w Komorowie. W policji służył od 1930 roku. We wrześniu 1939 roku pełnił służbę na posterunku w Przasnyszu. Mieszkał w Przasnyszu. Z żoną Stanisławą z domu Borys wychowywał troje dzieci: Mieczysława (13 lat), Janinę (10 lat) i Teresę (9 lat).
Aleksander Drwęcki wspominał: „Z panem Krawczykiem spotkałem się ostatni raz 2 września 1939 r. około godz. 16 w Serocku. Jechali rowerami przasnyscy policjanci i z okolicznych posterunków w mundurach wojskowych jako wsparcie wojska. Zatrzymali się na chwilę na rynku w Serocku. Ja też jechałem w tym czasie do jednostki wojskowej, do której miałem skierowanie. Leciały samoloty niemieckie na Warszawę. Widocznie zauważyły większe zgromadzenie ludzi na serockim rynku, bo dwa odłączyły się i zrzuciły kilka niewielkich bomb […]. Zabity został wtedy policjant z Czernic Borowych, a Chmielewski – zastępca komendanta w Przasnyszu był ranny. Ostatni raz widziałem wtedy pana Czesława Krawczyka”.
Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej osadzono go w obozie w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 roku Czesław Krawczyk został zamordowany przez NKWD w Twerze (figuruje na liście wywózkowej z dn. 27 IV 1940 r. nr 050/1 poz. 95). Spoczywa na cmentarzu w Miednoje.
W 2007 roku mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 roku, w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Nazwisko Czesława Krawczyka widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.