Andrzej Wielichowski

Andrzej Wielichowski (ur. 20 listopada 1880 r. w Osówcu Szlacheckim, zm. w 1934 r. w USA) - żołnierz Armii Polskiej we Francji i Wojska Polskiego II RP.
Był synem Antoniego i Marianny z domu Balcerzak. Oboje rodzice w momencie zawierania małżeństwa byli już wdowcami. Matka nosiła po pierwszym mężu nazwisko Kaliszewska. Andrzej dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Osówcu Szlacheckim, pomagając rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa. Na początku XX w. wraz z braćmi: Stanisławem, Ignacym i Teofilem wyemigrował do USA. Po śmierci ojca w 1910 r. najstarszy brat Stanisław wrócił na stałe do Polski. W 1913 r. bracia Wielichowscy, którzy pozostali w Stanach Zjednoczonych, osiedlili się w miejscowości South Milwaukee w stanie Wisconsin. Wszyscy trzej mieszkali w jednym domu.
11 listopada 1917 r. Andrzej zaciągnął się do powstającej Armii Polskiej we Francji. Pięć dni później w jego ślady poszedł brat Teofil. Bracia Wielichowscy zostali wysłani do Kanady i po krótkim przeszkoleniu przetransportowani do Francji, gdzie już oficjalnie wcielono ich do Armii Polskiej w Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Wiosną 1919 r. wraz z całą armią powrócili do Polski i pomaszerowali na front południowo-wschodni, do obrony wschodnich granic przed nacierającymi oddziałami ukraińskimi. Brali udział w walkach do marca 1920 r. Zawieszenie broni na froncie wschodnim wczesną wiosną 1920 r. spowodowało, że część żołnierzy pragnących na stałe zostać w USA, została zdemobilizowana i przetransportowana do Gdańska, skąd miała udać się za ocean. 2 kwietnia na pokładzie transportowca USS Pocahontas Andrzej i Teofil Wielichowscy popłynęli do Stanów Zjednoczonych. Do Ellis Island dotarli 21 kwietnia 1920 r.
Andrzej Wielichowski zawarł wkrótce po powrocie związek małżeński z Feliksą Żbikowską, wyprowadził się od brata Ignacego i założył własną rodzinę. Urodziło im się czworo dzieci: Jan (1922-2007), Zofia (1923-2000), Helena (ur. 1925) oraz Alfred (ur. 1927). Andrzej zmarł w wieku 54 lat. Osierocił żonę i czwórkę nieletnich dzieci. Pamięć o nim kultywuje Alfred Wielichowski.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1880, akt chrztu nr 359.
2. Waldemar Krzyżewski, Mieszkańcy powiatu przasnyskiego służący w Błękitnej Armii gen. Hallera, referat wygłoszony 28 sierpnia 2020 r. podczas konferencji "Sad Boży 1920 r." w Miejskim Domu Kultury w Przasnyszu.