Aleksander Gwiazda

Aleksander Gwiazda (ur. 27 marca 1898 r. w Lipie, zm. w 1945 r.), żołnierz POW, uczestnik wojny polsko-sowieckiej 1920 r.  
Był synem Mariana i Julianny z Matłochów, rolników z Lipy. Dowodził sekcją Polskiej Organizacji Wojskowej w Lipie, która brała udział w rozbrajaniu Niemców w rejonie Przasnysza w listopadzie 1918 r. W 1920 r. walczył w obronie Ojczyzny w Bitwie Warszawskiej w stopniu kaprala. Za czyny bojowe był dwukrotnie mianowany do Krzyża Walecznych. Odznaczony został Medalem Niepodległości ("Monitor Polski" nr 77 z 1938 r.). W 1922 r. Aleksander Gwiazda poślubił w Świętym Miejscu Stefanię Pogorzelską. W kwietniu 1944 r. został aresztowany przez Niemców jako zakładnik i osadzony w Forcie III w Pomiechówku. Zwolniony 8 maja 1944 r., zmarł w roku następnym.

BIBLIOGRAFIA:
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1898, akt chrztu nr 128.
2. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Świętym Miejscu, 1922, akt ślubu nr 37.
3. Aleksander Drwęcki, Działalność Polskiej Organizacji Wojskowej w powiecie przasnyskim w latach 1916-1918, Przasnysz 1944, s. 8, 25.
4. Fort III Pomiechówek: https://forttrzecipomiechowek.org/legionists/4054,Gwiazda,Aleksander.
5. Maria Weronika Kmoch, Kurpianka w wielkim świecie (blog): https://www.facebook.com/Kurpiankawwielkimswiecie/posts/1561983307281394?comment_id=2237716396374745.