Bronisław Matuszewski

Bronisław Matuszewski (ur. 26 listopada 1893 r. w Przasnyszu, zm. 15 sierpnia 1925 r. tamże) – burmistrz miasta Przasnysza.
Był synem rolników Józefa i Urszuli z Mystkowskich. Po ukończeniu szkoły 4-klasowej został pracownikiem magistratu w Przasnyszu. Pracował tam również po zajęciu miasta przez administrację niemiecką w latach 1915-1918 i po wyzwoleniu – już w polskim magistracie. Wyróżniał się umiejętnością zarządzania sprawami miasta, jak i znajomością wszelkich jego potrzeb. Od sierpnia 1920 r. po uprowadzeniu przez bolszewików Macieja Żmijewskiego, pełnił zastępczo funkcję burmistrza Przasnysza. 21 stycznia 1921 r. wybrany został formalnie na stanowisko burmistrza przez Radę Miejską.
Matuszewski dokształcał się na kursach administracyjnych w Warszawie, nawiązał wiele kontaktów z fachowcami z różnych dziedzin, których starał się zainteresować odbudową miasta po zniszczeniach I wojny światowej. Wzniósł z funduszy miejskich teatr, remizę strażacką, uporządkował ogrody i skwery miejskie, wiele ulic, zasłużył się w dziele scalania gruntów i podniesienia poziomu gospodarstw rolnych. Przewodniczył społecznemu komitetowi wspierającemu budowę gimnazjum miejskiego. 10 maja 1924 r. podejmował w Przasnyszu prezydenta RP, Stanisława Wojciechowskiego, przybyłego na uroczystość poświęcenia gmachu szkoły.
Zginął w katastrofie samolotu w czasie lotów propagandowych Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Jego imię nosi ulica w Przasnyszu na Osiedlu Starzyńskiego.
W 2013 r. z okazji 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w budynku szkoły została odsłonięta poświęcona mu tablica pamiątkowa.
31 stycznia 2020 r. przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Przasnyszu odsłonięty został pomnik Bronisława Matuszewskiego.
BIBLIOGRAFIA
1. Alfred Borkowski, Przasnyskie portrety. Część pierwsza, Przasnysz: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, 2004, s. 80-83.
2. Piotr Kaszubowski, Mniej frazesów - więcej czynów, "Ziemia Przasnyska" 1995, nr 8, s. 4.