Jan Łukasiewicz

Porucznik saperów Jan ŁUKASIEWICZ urodził się 11 kwietnia 1909 roku w Krasnem jako syn Tomasza i Ludwiki z Tomaszewskich. 8 maja tegoż roku został ochrzczony w miejscowym kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów w Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie (1931), otrzymał przydział do 1 baonu mostów kolejowych, w którym odbył ćwiczenia rezerwy w 1934 i 1937 roku. W 1933 roku został mianowany podporucznikiem (starszeństwo z 1 stycznia 1933 roku). 8 kwietnia 1935 roku poślubił w Warszawie Helenę Półkośnik. W 1937 roku został powołany do służby czynnej. Służył w 5 baonie saperów jako instruktor kompanii, od 1938 roku był oficerem administracyjno-materiałowym baonu. W 1939 roku mianowany porucznikiem.
W niewyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzony w Starobielsku, został zamordowany wiosną 1940 roku w Charkowie. Pochowany na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.