Mieczysław Stusiński

STUSIŃSKI Mieczysław Adam (1971-2006), matematyka.

Urodził się 25 listopada 1937 r. w Bogatem k. Przasnysza jako syn Bolesława i Kazimiery Jadwigi z Zabielskich. Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim(1955), kursu z przedmiotów pedagogicznych, zakończonego maturą pedagogiczną w Ciechanowie (1958), Studium Nauczycielskiego w Ciechanowie (1961) oraz studium wieczorowego Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.  Pracę magisterską obronił w 1971 r. 
Od 1955 r. pracował jako nauczyciel w szkołach powiatu przasnyskiego: w Bogatem, Zarębach, Bartnikach i Przasnyszu. Najdłużej, bo w l. 1971-2006 uczył matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Cieszył się tam opinią znakomitego nauczyciela przedmiotu oraz idealnego wychowawcy. Był pierwszym przewodniczącym koła NSZZ Solidarność w przasnyskim LO (1980-81). Nie przyjął oferty wstąpienia do nowych związków i objęcia w nich funkcji przewodniczącego, jaką złożono mu w stanie wojennym. 
Przez wiele lat był czołowym szachistą Mazowsza. Reprezentował kluby LZS (LKS Grom) Przasnysz i LZS Ciechanów. W 1972 r. zajął 6. miejsce w mistrzostwach Polski nauczycieli w Jeleniej Górze. Dwukrotnie w 1985 i 1986 r. był mistrzem województwa ostrołęckiego. W 1962 r. był przez kilka miesięcy przewodniczącym Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki. Siostra Mieczysława, Halina, była wicemistrzynią Polski nauczycieli w szachach, a sukcesy w tej dyscyplinie osiągał również brat, Tadeusz. W 1972 r. drużyna LZS Bogate w składzie: Halina Stusińska, Tadeusz Stusiński oraz Marek i Leszek Zabielscy, zajęła 3. miejsce w finale ogólnopolskiego turnieju szachowego o „Złotą Wieżę” w Cieszynie. W Bogatem odbywał się co roku szachowy Memoriał Haliny Stusińskiej.
M. Stusiński był cenionym poetą, autorem utworów satyrycznych o tematyce politycznej i obyczajowej, opowiadań, baśni oraz wierszy dla dzieci. Należał Klubu Literackiego „Przaśnik”, był też członkiem-założycielem Związku Literatów na Mazowszu (2009), Wydał: Szkice i próby (Przasnysz 2003), Rymowanki dla dzieci(Przasnysz 2006) oraz Zwierciadło pamięci. Opowiadania z okolic Przasnysza (Bogate 2009), pisane gwarą, o znakomicie skonstruowanych, humorystycznych dialogach. Utwory poetyckie M. Stusińskiego publikowane były w Almanachu przasnyskich poetów Na receptę (Przasnysz 2003) oraz w Almanachu Poetyckim Mławsko-Przasnyskim Zbliżenia (2007), także na łamach prasy lokalnej („Tygodnik Ostrołęcki”, „Gazeta Przasnyska”, „Tygodnik Ciechanowski”, „Kurier Mławski”, „Kurier Przasnyski”) i w periodykach literackich. 
Otrzymał Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany (2009) oraz nagrodę Przaśnika (2013), przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej. Mieszkał w Przasnyszu, miał żonę Jadwigę, nauczycielkę języka polskiego i dwóch synów: Marcina i Przemysława. Zmarł w Przasnyszu 10 lutego 2016r. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Sierakowie k. Przasnysza (kwatera A 200 ps, rząd 4, grób 16). 
BIBLIOGRAFIA
Biogram w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczysław_Stusiński.
A. Borkowski, P. Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część druga, Przasnysz-Ciechanów 2008, s. 88-89. 
P. Kaszubowski, Matematyk o duszy humanisty, „Tygodnik Przasnyski”, nr 7, 16.02.2016, s. 23.
A.Suchcicka, Magia matematyki, wymyślanki i proza życia: https://to.com.pl/magia-matematyki-wymyslanki-i-proza-zycia/ar/6277692.