Zygmunt Urbański

Zygmunt Urbański (ur. 16 stycznia 1919 r., zm. 26 lutego 1946 r. w Warszawie) - żołnierz AK i NSZ, ofiara represji stalinowskich. Mieszkał w Lipie. W okresie okupacji hitlerowskiej należał do Armii Krajowej, po wojnie działał w oddziale Narodowych Sił Zbrojnych na terenie powiatu przasnyskiego. Aresztowany przez UB, 9 stycznia 1946 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie skazany został na karę śmierci. Stracony 26 lutego 1946 r. w więzieniu karno-śledczym na Pradze razem z żołnierzami NSZ z Lipy i okolic: Bolesławem Dominikiem "Stalowym", Stanisławem Karwowskim "Twardym",  Franciszkiem Klamą "Karasiem" i Wacławem Rogalą "Kiszelem". Zygmunt Urbański został potajemnie pogrzebany na Cmentarzu Bródnowskim (kw. 45 N, rząd 1, grób 6, nr ewidencyjny księgi pochowanych 827). Upamiętniono go na tablicy pamiątkowej wmurowanej w 2008 r. na kościele filialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lipie z inicjatywy b. posła Józefa Gutowskiego. 
BIBLIOGRAFIA
1. Tadeusz Swat, "...Przed Bogiem i historią". Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 212-213.
2. Piotr Kaszubowski, Mariusz Maciaszczyk, Mariusz Mocek, Katalog miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej, Przasnysz 2014, s. 92.