Aleksandra Grycuk-Krajewska (1913-2008), nauczycielka TON

Urodziła się 15 października 1913 r. w miejscowości Sielachy k. Płocka, była córką Jana i Anastazji z d. Michalczuk. 
Przed wybuchem II wojny światowej była nauczycielką SP w Węgrze. W 1940 r. samorzutnie podjęła pracę oświatową na terenie Przasnysza, w 1943 r. została zorganizowana w TON. Oskarżona przez uczennicę, której rodzice podpisali volkslistę, została aresztowana przez żandarmów niemieckich i skierowana na roboty do Niemiec. Nie została wywieziona, gdy wykupił ją za dużą łapówkę młynarz Aleksander Sobieski, ojciec jednego z uczniów. Od 1948 do 1972 r. uczyła wychowania fizycznego dziewcząt w LO w Przasnyszu, opiekowała się kołem SKS. Do późnych lat uczestniczyła w różnych uroczystościach szkolnych i nauczycielskich. W 2005 r., w wieku 92 lat, uhonorowana została Odznaką za 50-letnią przynależność do ZNP.
Zmarła 4 sierpnia 2008 r. w Przasnyszu. Pochowana została na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. 
BIBLIOGRAFIA
A. Brocki, Stan wiedzy mieszkańców Przasnysza na temat tajnego nauczania w powiecie przasnyskim w latach 1939-1945, pr. mgr., Skierniewice 2004, s. 59.