Władysław Jaszczyński

Władysław JASZCZYŃSKI Porucznik artylerii przyszedł na świat 11 kwietnia 1909 roku w Krasnem jako syn Stefana i Józefy z Bułhaków. Absolwent gimnazjum w Warszawie (1930), Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim (1931). Przydzielony do 4 pułku artylerii lekkiej w Pułtusku. W 1933 roku ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Toruniu, uzyskał awans na podporucznika. Pełnił następnie służbę w 12 dywizjonie artylerii konnej jako dowódca plutonu. W 1936 roku został awansowany do stopnia porucznika. Rok później ukończył kurs instruktorów jazdy konnej w Centrum Wyszkolenia Artylerii. W roku 1939 był oficerem zwiadowczym 9 dywizjonu artylerii konnej. Władysław Jaszczyński w 1940 roku został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu na Piatichatkach. Pośmiertnie awansowany do stopnia kapitana.