Janina Błaszczyszyn - Sieklicka

Janina Błaszczyszyn-Sieklicka (ur. 5 grudnia 1897 r. w Lewkowie na Podolu, zm. 17 października 1990 r. w Warszawie) - nauczycielka, żołnierz AK.
Była córką Stanisława Gadomskiego i Leontyny z Chrzanowskich. Ojciec był zatrudniony jako księgowy w majątku i cukrowni należących do Ignacego Szczeniowskiego. W 1914 r. tuż przed wybuchem I wojny światowej, ze złotym medalem skończyła gimnazjum rosyjskie w Bałcie. W 1918 r. w Latyczowie skończyła kurs dla nauczycieli dzieci polskich organizowany przez Macierz Szkolną Ziemi Kijowskiej i rozpoczęła pracę w 2-klasowej szkole polskiej. Z powodu walk na Podolu nastąpiła rozłąka z rodziną. W 1920 r. ukończyła kurs matematyki dla nauczycieli szkół średnich w Częstochowie i otrzymała posadę nauczycielki matematyki w szkole handlowo-przemysłowej. Uczyła również propedeutyki fizyko-chemicznej w gimnazjum ogólnokształcącym sióstr nazaretanek.
W 1921 r. przyjechała na Mazowsze, do Gumowa, w gminie Nużewo (powiat ciechanowski) i rozpoczęła nauczanie dzieci w szkole powszechnej. W 1922 r. uczyła w 2-klasowej szkole w Kołakach (powiat makowski). Pracowała tu 4 lata razem z mężem, Leonardem Proniewiczem. Na świat przyszli jej dwaj synowie - Janusz i Zbigniew, późniejsi żołnierze AK. W 1926 r. została przeniesiona do 3-klasowej, a następnie 4-klasowej szkoły w Drążdżewie (gmina Krasnosielc). W 1928 r. uczyła w 2-klasowej szkole w Przysowach (gm. Krzynowłoga Mała). W 1929 r. rozpoczęła pracę w 4-klasowej szkole w Czernicach Borowych. Jej pierwsze małżeństwo zostało unieważnione przez sąd duchowny. W 1931 r. wyszła za mąż za nauczyciela Marcina Błaszczyszyna. Mieszkali w szkole, w 1933 r. urodził się jej trzeci syn, Bogusław. Szkoła w Czernicach miała własny budynek. Oprócz izb lekcyjnych znajdowały się tu mieszkania dla kierownika szkoły i nauczycieli. W 1935 r. cała rodzina przeniosła się do Kowalewa (gmina Dąbrowa, powiat mławski), aby nauczać w 2-klasowej szkole powszechnej. Tam zastał ich wybuch II wojny światowej.
W 1941 r. M. Błaszczyszyn zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen. Janina Błaszczyszyn razem z synami wróciła do Czernic Borowych na zaproszenie zaprzyjaźnionej rodziny Sieklickich. Zajmowała się domem i pomagała w wychowywaniu czworga dzieci niedawno owdowiałego Stanisława Sieklickiego. Należała do AK (ps. "Wiktoria"), razem z nauczycielem Józefem Otłowskim zorganizowała tajne nauczanie. W 1942 r. Stanisław Sieklicki został aresztowany przez gestapo za przynależność do AK. W 1943 r. Janina Błaszczyszyn została kierownikiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON) na powiat przasnyski. 26 grudnia 1944 r. została aresztowana przez gestapo i trafiła do obozu w Działdowie. Przeżyła tam dwadzieścia dni. 17 stycznia 1945 r. udało jej się uwolnić  podczas likwidacji obozu przez Niemców. Gdy w tymże roku, po wojennej tułaczce, do Czernic wrócił Stanisław Sieklicki, wyszła za niego za mąż.
Po zakończeniu wojny wraz z innymi nauczycielami organizowała 5-klasową szkołę w Czernicach Borowych. W roku szkolnym 1952/53 pełniła funkcję kierownika szkoły. W 1959 r. przeszła na emeryturę.
Janina Sieklicka została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP - TON 1939-1945 oraz Krzyżem Armii Krajowej. Pochowana została na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 10 maja 2003 r. Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych zostało nadane imię Janiny Sieklickiej.

BIBLIOGRAFIA
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część czwarta, Przasnysz - Ciechanów 2011, s. 66-67.
2. Janina Sieklicka, oprac. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, Czernice Borowe 2003.
3. Informacje USC w Czernicach Borowych.