Aleksander Andrzej Herr

Aleksander Andrzej Herr (ur. 30 listopada 1886 r. w Radomiu, zm. w 1940 r. w Twerze) – komisarz Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej.

Był synem Teodora i Kamili z Moździńskich. Ukończył Gimnazjum Filologiczne w Kielcach. Podczas I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, w 1920 r. był więziony w Samarze. Do Polski powrócił w 1922 r. W Wojsku Polskim porucznik artylerii rezerwy ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r. W policji od 1 stycznia 1923 r. Od 1926 r. był Komendantem Powiatu Przasnysz i Częstochowa, w 1935 r. Komendantem Powiatu Żółkiew. Od 7 V 1935 do 3 II 1939 r. był Komendantem Powiatu Lublin, następnie (nadal we wrześniu 1939 r.) Komendantem Powiatu Łask.

Więziony w Ostaszkowie, figuruje na liście wywozowej L. 033/2 (45), 5829. Rozstrzelany przez sowietów, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Pośmiertnie mianowany w 2007 r. na stopień nadkomisarza policji państwowej.

BIBLIOGRAFIA

Na posterunku. Policja Państwowa w powiecie przasnyskim 1919-1939, Przasnysz 2019, s. 116.

Katyń 1940: https://katyn.ipn.gov.pl/kat/form/r96757502,HERR.html.

Sejm Wielki.pl: https://www.sejm-wielki.pl/b/katyn.4261. 

Stanisław Bojanowski

Stanisław Bojanowski (ur. 6 stycznia 1912 r. w Łodzi, zm. w 1940 r. w Twerze) – posterunkowy Policji Państwowej, ofiara Zbrodni Katyńskiej

Był synem Marcina i Wiktorii z Chmielewskich. W policji od 1937 r. jako kandydat kontraktowy na szeregowego. Po ukończeniu Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski, przydzielony do województwa warszawskiego. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę na posterunku w Krasnem, w ówczesnym powiecie ciechanowskim.

Więziony w Ostaszkowie, figuruje na liście wywozowej L. 020/3 (10), 3077. Rozstrzelany przez sowietów, spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. Pośmiertnie mianowany w 2007 na stopień aspiranta policji państwowej.

BIBLIOGRAFIA

Na posterunku. Policja Państwowa w powiecie przasnyskim 1919-1939, Przasnysz 2019, s. 115.

Katyń 1940: https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r56990148,BOJANOWSKI.html.

Sejm Wielki.pl: https://www.sejm-wielki.pl/b/katyn.11901

St. post. Teofil Apatazy

Urodził się w 1900 r. w Zarębach. Był synem Adama i Franciszki z Pijanowskich. W policji od 21 stycznia 1925 r. Początkowo służył w Komendzie Powiatowej w Lidzie. We wrześniu 1939 r. pełnił służbę w Przasnyszu. Z żoną Apolonią, córką Andrzeja, wychowywał czterech synów: Szczepana (15 lat), Mariana (14 lat), Eugeniusza (11 lat) i Tadeusza (9 lat).
Po agresji wojsk sowieckich na tereny Rzeczpospolitej osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 10. IV 1940 r. nr 023/3 poz. 76. W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień aspiranta Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Jego nazwisko widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Władysław Bajer

Władysław BAJER Posterunkowy Policji Państwowej urodził się w 5 listopada 1909 roku w Baranowie w powiecie przasnyskim. Dwa dni później został ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym. Był synem Stanisława i Franciszki z Białczaków. W policji służył od 2 listopada 1937 roku jako kandydat kontraktowy na szeregowca z przydziałem do Grupy Rezerwy Policji Państwowej w Warszawie. Po ukończeniu 1 lutego 1939 Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich w powiecie żółkiewskim, przydzielony został do województwa poznańskiego. Służbę pełnił na posterunku w Bralinie w powiecie kępińskim. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany został w 1940 roku w Twerze. Pośmiertnie został mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.