Ks. Sylwester Szadkowsk

Ks. Sylwester Szadkowski (ur. 19 lipca 1925 r. w Koliszewie, w parafii Sarbiewo, zm. 26 lutego 2016 r.) – wieloletni proboszcz parafii Skierkowizna, społecznik. Był synem rolników Zygmunta Grzegorza Szadkowskiego i Marianny z Ryfińskich. W 1939 r. ukończył szkołę powszechną w Sochocinie. Wojna przerwała jego dalszą naukę, ale już od 23 stycznia 1945 do 31 stycznia 1946 r. uczestniczył w zajęciach pierwszej i drugiej klasy gimnazjum w Płocku. Trzecią i czwartą klasę gimnazjum oraz liceum ukończył w Niższym Seminarium Duchownym w Płocku (od lutego 1946 r. do czerwca 1949 r.), po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w tym mieście. Brał aktywny udział w życiu artystycznym Seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 11 października 1953 r. w Płocku z rąk ks. bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Pierwszą jego placówką duszpasterską był wikariat w Lubowidzu. Ks. Szadkowski wykazał się tam wielką aktywnością w dziedzinie katechizacji. Z chwilą nieotrzymania zgody na prowadzenie nauki religii w szkole zorganizował punkt nauczania we wsi Bądzyń. Punkt ten jednak został zlikwidowany przez władze państwowe. Od 1 września 1957 r. ks. Sylwester Szadkowski pracował jako administrator parafii w Brwilnie. W czasie jego pracy w Brwilnie został przeprowadzony generalny remont kościoła, wymieniono dach i położono nową blachę cynkową. Ks. Szadkowski poczynił również pewne przygotowania do przyszłej budowy kościoła filialnego  w Maszewie Dużym. Własnym kosztem naprawiał budynki gospodarcze, wyrabiał cegłę na potrzeby wsi, uprawiał również ziemię i ogród. 4 kwietnia 1965 r. objął probostwo w Skierkowiźnie w powiecie przasnyskim. Po przyjeździe do Skierkowizny ks. Szadkowski podjął się wielu prac porządkowych i remontowych przy kościele i cmentarzu grzebalnym. Pod jego kierunkiem w latach 1967-1997 nie tylko oszalowano ściany świątyni z zewnątrz, ale także ozdobiono wnętrze kościoła. Nad nawą główną i prezbiterium wykonano piękne, wspólne sklepienie kolebkowe z kasetonami. Ściany wewnątrz świątyni zostały ozdobnie oszalowane różnymi rodzajami drewna. Ks. Szadkowski sprawił też piękne Stacje Drogi Krzyżowej autorstwa Longina Stadnickiego. Wraz z upiększaniem kościoła prowadził też inne inwestycje. W 1966 r. rozpoczęto budowę nowej, murowanej dzwonnicy. W 1968 r. zostały wykonane w Przemyślu dla parafii trzy dzwony: Matka Boża, św. Andrzej Bobola, św. Izydor. Nowo wybudowaną dzwonnicę poświęcił i konsekrował 9 listopada 1969 r. biskup Piotr Dudziec. W latach 1966-1972 został uporządkowany, powiększony i ogrodzony cmentarz parafialny. Z czasów ks. Szadkowskiego pochodzą także plebania i organistówka. Dzięki proboszczowi powstały asfaltowe drogi dojazdowe do parafii i zaczął dojeżdżać tu autobus. W 1978 r. ks. Sylwester Szadkowski obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Uroczystości jubileuszowe w Skierkowiźnie odbyły się 25 listopada 1978 r. Uczestniczyły w nich siostry szarytki z Przasnysza. W grudniu 1991 r. ksiądz Szadkowski został mianowany ojcem duchownym dekanatu chorzelskiego. Dekretem z 4 maja 1992 r. biskup płocki Zygmunt Kamiński dokonał zmiany sieci dekanalnej diecezji płockiej. Powołał wówczas do istnienia dekanat dzierzgowski, w skład którego weszła parafia Skierkowizna. Ks. Szadkowski został mianowany ojcem duchownym tego dekanatu. 3 lutego 1995 r. został odznaczony tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. W sierpniu 2001 r. ks. Sylwester Szadkowski po 36 latach pracy na stanowisku proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie, przeszedł na emeryturę. Miał wówczas 76 lat. Pozostał w parafii i zamieszkał w organistówce, która stała się domem księdza emeryta. 11 października 2003 r. obchodził w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku złoty jubileusz kapłaństwa. W ostatnich latach życia ks. Szadkowski mocno podupadł na zdrowiu. Zmarł 26 lutego 2016 r. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ks. biskupa Piotra Libery odbyły się we wtorek, 1 marca 2016 r. Ks. Szadkowski spoczął na cmentarzu parafialnym w Skierkowiźnie.  

Bibliografia 
1. Mariusz Celmer, Polityka władz komunistycznych wobec nauczania religii na terenie diecezji płockiej w latach 1950-1956, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 2015, t. 7, s. 65-87.
2. Parafia św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie – „drewniana bazylika”. Historia parafii i kościoła: http://parafia-skierkowizna.pl/historia-parafii-i-kosciola/.
3. Piotr Kaszubowski, Wspomnienia o ks. Sylwestrze Szadkowskim, wieloletnim proboszczu parafii Skierkowizna, „Rocznik Przasnyski” t. 7, Przasnysz 2020, s. 491-493.