Podkom. Zygmunt PAMPUCH 

Urodził się 17 stycznia 1897 r. w Goniądzu. Był synem Józefa i Emilii z Klimaszewskich. Absolwent gimnazjum w Białymstoku. W Wojsku Polskim od 13 grudnia 1918 do 8 sierpnia 1921 r. W policji od 1 września 1921. Początkowo służył w województwie nowogródzkim - w Słonimiu. 15 czerwca 1932 r. ukończył Szkołę dla Oficerów Policji Państwowej w Warszawie. Od 28 lutego 1935 r. pozostawał w dyspozycji Komendanta Głównego. 9 sierpnia 1935 r. przeniesiony do Włodzimierza Wołyńskiego. W 1937 r. - i nadal we wrześniu 1939 r. – p.o., następnie Komendant Powiatowy w Przasnyszu. Podkomisarzem mianowany w 1939 r. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Mieszkał w Przasnyszu. Z żoną Alicją, córką Konstantego, wychowywał syna Jerzego (17 lat).
Po agresji sowieckiej na ziemie Rzeczpospolitej osadzono go w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany przez NKWD w Twerze. Figuruje na liście wywózkowej z dn. 13. IV 1940 r. nr 027/1 poz. 28. W 2007 r. mianowany pośmiertnie na stopień komisarza Policji Państwowej. Awans został ogłoszony w dniu 10 listopada 2007 r., w Warszawie, w trakcie uroczystości "Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów". Nazwisko Zygmunta Pampucha widnieje na tablicy katyńskiej na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. Upamiętnia go również dąb, zasadzony 5 września 2009 roku w Górach Dębowych koło Janowa, podczas uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”.