Aleksander KALISZ 

Aleksander Kalisz - dzierżawca Nowej Wsi w powiecie przasnyskim, uczestnik powstania wielkopolskiego.
W 1848 r. wyjechał potajemnie do Prus, aby wziąć udział w powstaniu z braćmi Bartłomiejem, Błażejem, Kazimierzem i Karolem. Dołączył do niego Tomasz Kolbe. W lutym 1849 r. Kalisz figurował na liście biura warszawskiego oberpolicmajstra wśród osób wzywanych do powrotu pod groźbą banicji i sekwestru majątku. Aresztowany w Brodnicy, był przez pewien czas więziony w twierdzy Wisłoujście. Zwolniony w lipcu tego roku, wyjechał do Francji. Wrócił do Królestwa Polskiego w 1850 r. Zgodnie z orzeczeniem Komisji Śledczej z 13/25 marca 1851 r., zatwierdzonym przez namiestnika 7/19 lipca tegoż roku, zaliczono mu na poczet kary pobyt w Cytadeli i skazano na rok twierdzy.
BIBLIOGRAFIA
1. Włodzimierz A. Djakow, Adam Gałkowski, Wiktoria Śliwkowska, Włodzimierz M. Zajcew, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 206, 228.