Stanisław GLIŃSKI

Stanisław Gliński (ur. w 1847 r. w Ponikwi, w ówczesnym starostwie makowskim, zm. 9
grudnia 1934 r. w Przasnyszu) – właściciel folwarku Annowo (Zimna Woda) koło Duczymina,
weteran powstania styczniowego.

Był synem Stanisława i Agnieszki z Turkiewiczów. Ojciec był rządcą dóbr Wola Pękoszewska
w parafii Jeruzal, następnie właścicielem majątku Duczymin. Eugeniusz Kłoczowski podaje, że
Stanisław Gliński urodził się w folwarku Rapaty-Święchy, zaś w późniejszym czasie
dzierżawił folwark Annowo (Zimna Woda) koło Duczymina (wymieniony jako właściciel w
wykazie z 1898 r.)

W wieku szesnastu lat Gliński wziął udział w powstaniu styczniowym. Po klęsce Zygmunta
Padlewskiego pod Drążdżewem, za radą Julianny Klickiej, właścicielki majątku Rycice,
ukrywał się w Opaleńcu. Z powstania Gliński wyniósł jedną pamiątkę, sztandar, który w 1933
r. znajdował się w 7. Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim. Gdy w 1920 r. wezwano wszystkich
zdolnych do noszenia broni do szeregów Wojska Polskiego, zgłosił się na ochotnika w tymże
7. Pułku Ułanów ze swoim sztandarem. Nie mógł jednak pełnić służby z powodu podeszłego
wieku.

Pod koniec życia mieszkał w Przasnyszu. Prowadził sklep z wyrobami tytoniowymi w rynku.
Przychodził do szkół na spotkania z młodzieżą. Ubierał się wtedy w granatowy mundur i
granatową rogatywkę. Brał udział w uroczystościach państwowych z okazji świąt 3 Maja i 11
Listopada. Często pozdrawiał uczniów uczestniczących w uroczystościach ze swojego balkonu.

12 kwietnia 1925 r. Stanisław Gliński poślubił w Przasnyszu pięćdziesięcioletnią Emilię
Józefę Niecyak, pannę, córkę Ludwika i Marianny z Raniszewskich. Miał wówczas 78 lat.
Dożył obchodów siedemdziesięciolecia wybuchu powstania styczniowego w 1933 r. Pochowany
został w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Duczyminie.

BIBLIOGRAFIA
1. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu, 1925, akt małżeństwa nr
44; 1934, akt zgonu nr 197.
2. Piotr Kaszubowski, Weterani powstania styczniowego w dokumentach Rady Opiekuńczej
Powiatu Przasnyskiego, w: „Ziemia Zawkrzeńska”, t. XVII, red. R. Juszkiewicz i L. Zygner,
Mława 2013, s. 361-362.
3. Piotr Kaszubowski, Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego, w:
Ziemianie Mazowsza IV. Ziemianie mazowieccy wobec obronności ojczyzny. Od konfederacji
barskiej po II wojnę światową, red. nauk. J. Kita i B. Umińska, Ciechanów-Łódź 2015, s.
167-168.
4. Eugeniusz Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina z lat 1897-1951, Ciechanów
2006, s. 41-42.
5. Wykaz właścicieli ziemskich i ich majątków położonych na terenie guberni płockiej. Stan
na rok 1898: www.szpejankowski.eu/index.php/wykaz/99-wykaz-wacicieli-ziemskich.html.
6. Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 r. Na 70-lecie Powstania Styczniowego, red. W.
Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1934, s. 28.