Mieczysław Stusiński

Mieczysław Adam Stusiński (ur. 25 listopada 1937 r. w Bogatem k. Przasnysza, zm. 10 lutego 2016 r. w Przasnyszu), nauczyciel, poeta, prozaik. 

Był synem Bolesława Stusińskiego i Kazimiery Jadwigi z Zabielskich. Szkołę podstawową ukończył w Bogatem, Liceum Ogólnokształcące - w Makowie Mazowieckim (1955). Potem ukończył kurs z przedmiotów pedagogicznych zakończony maturą pedagogiczną w Ciechanowie (1958), Studium Nauczycielskie w Ciechanowie (1961) oraz studium wieczorowe Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1971 r.). Od 1955 r. pracował jako nauczyciel, najdłużej w latach 1971-2006 uczył matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu. Był pierwszym przewodniczącym koła NSZZ Solidarność w przasnyskim LO (1980-81). Przez wiele lat należał do czołowych szachistów Mazowsza. 

Mieczysław Stusiński był członkiem Klubu Literackiego "Przaśnik" oraz członkiem-założycielem Związku Literatów na Mazowszu (2009),  autorem utworów satyrycznych o tematyce politycznej i obyczajowej, baśni oraz wierszy dla dzieci. Wydał: Szkice i próby (Przasnysz 2003), Rymowanki dla dzieci (Przasnysz 2006) oraz Zwierciadło pamięci. Opowiadania z okolic Przasnysza (Bogate 2009). Utwory poetyckie M. Stusińskiego publikowane były w Almanachu przasnyskich poetów Na receptę (Przasnysz 2003) oraz w Almanachu Poetyckim Mławsko-Przasnyskim Zbliżenia (2007), także na łamach prasy lokalnej i w periodykach literackich. Wiele jego opowiadań i wierszy pozostaje dotychczas niewydanych. Otrzymał Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany (2009) oraz nagrodę Przaśnika (2013). Z żoną Jadwigą, nauczycielką języka polskiego, wychował dwóch synów: Marcina i Przemysława. Mieczysław Stusiński pochowany został na cmentarzu komunalnym w Sierakowie k. Przasnysza.
 
BIBLIOGRAFIA
1. Alfred Borkowski, Piotr Kaszubowski, Przasnyskie portrety. Część druga, Przasnysz - Ciechanów 2008, s. 88-89.
2. Piotr Kaszubowski, Matematyk o duszy humanisty, [w:] Rocznik Przasnyski, tom III, Przasnysz 2016, s. 315-317.