Julianna z Koziebrodzkich KLICKA

Julianna Tekla Elżbieta z Koziebrodzkich Klicka (ur. 29 grudnia 1813 r. w Rycicach, zm.
18 maja 1881 r. w Warszawie) - właścicielka majątku Rycice, jedna z organizatorek
powstania styczniowego na północy powiatu przasnyskiego.

Była córką Onufrego Anastazego Koziebrodzkiego h. Boleścic, dziedzica dóbr w ziemi
dobrzyńskiej oraz Elżbiety Estery Zielińskiej h. Świnka, która otrzymała w posagu Rycice.
Matka zmarła zaraz po urodzeniu Julianny. Wcześniej wydała na świat Leona Bolesta
(1809-1852), właściciela Brzozowa Starego w par. Dzierzgowo, Ignacego (ur. i zm. 1810)
oraz Konstancję Teklę (1812-1896), która wyszła za mąż za Tadeusza Leona Duczymińskiego,
dziedzica Szumska, Dzierzgowa i innych okolicznych dóbr.

Julianna w 1832 r. poślubiła Pawła Klickiego (1802-1857), dziedzica Choszczewki w par.
Dzierzgowo, syna Franciszka i Marianny z Koźniewskich. Kliccy mieli córkę Walerię
(1833-1880) i syna Jana Feliksa Gustawa (ur. 1834). Waleria była kolejną dziedziczką
Rycic, poślubiła w 1855 r. Eugeniusza Rykowskiego, dziedzica dóbr Krzynowłoga Wielka.

Julianna Klicka wg Eugeniusza Kłoczowskiego "była to pani ogromnej energii, która
patriotyzm godziła z rozsądkiem i umiała o wszystkim decydować". Po wybuchu powstania
styczniowego zasilała mundurami i kandydatami do powstania partię przasnyską. Orientowała
się bardzo dobrze w sytuacji miejscowej, wspierała gotówką i prowiantem insurgentów
ukrywających się w Opaleńcu. Dwór krzynowłoski, po przeprowadzce do Rycic owdowiałej
Walerii Rykowskiej, stał się miejscem przechowywania rannych powstanców.

Julianna z Koziebrodzkich Klicka pochowana została w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Stare
Powązki w Warszawie (kwatera 178, rząd 1, miejsce 28,29).

BIBLIOGRAFIA

1. Piotr Kaszubowski, Ziemianie powiatu przasnyskiego wobec powstania styczniowego, w:
Ziemianie Mazowsza IV. Ziemianie mazowieccy wobec obronności ojczyzny. Od konfederacji