Władysław BAJER 

Władysław BAJER Posterunkowy Policji Państwowej urodził się w 5 listopada 1909 roku w Baranowie w powiecie przasnyskim. Dwa dni później został ochrzczony w miejscowym kościele parafialnym. Był synem Stanisława i Franciszki z Białczaków. W policji służył od 2 listopada 1937 roku jako kandydat kontraktowy na szeregowca z przydziałem do Grupy Rezerwy Policji Państwowej w Warszawie. Po ukończeniu 1 lutego 1939 Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich w powiecie żółkiewskim, przydzielony został do województwa poznańskiego. Służbę pełnił na posterunku w Bralinie w powiecie kępińskim. Osadzony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany został w 1940 roku w Twerze. Pośmiertnie został mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.