POŚWIĘCENIE GROBOWCA CHEŁCHOWSKICH W CZERNICACH BOROWYCH

29 sierpnia 2021 r., przed dożynkami gminno-parafialnymi w Czernicach Borowych odbyła się
na miejscowym cmentarzu uroczystość poświęcenia odrestaurowanego grobowca rodziny
Chełchowskich. Spoczywa w nim m. in. Stanisław Chełchowski (1866-1907), ziemianin
z Chojnowa, działacz społeczny i polityczny, mikolog i etnograf, pierwszy prezes
Centralnego Towarzystwa Rolniczego. Ostatnią osobą, która znalazła tam miejsce wiecznego
spoczynku była wnuczka Stanisława, Halina Żelechowska (zm. 2018). Restauracja grobowca
była możliwa dzięki projektowi złożonemu do samorządu mazowieckiego przez Stowarzyszenie
Rozwoju Ziemi Czernickiej (znaczący wkład finansowy wniósł również proboszcz czernicki,
ks. Michał Gaszczyński). Po przemówieniu wójta Wojciecha Marka Brzezińskiego i poświęceniu
grobowca zaproszone delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, bardzo zasłużone w dziele upamiętniania rodziny
Chełchowskich (wystawy, konferencje, pomniki w Parku Dydaktycznym w Rostkowie)
reprezentował prezes Piotr Kaszubowski.

KSIĄŻKA STANISŁAWA ADAMIAKA

KSIĄŻKA STANISŁAWA ADAMIAKA

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej jest wydawcą książki Stanisława Adamiaka pt. "Życie mieszkańców Zawadek w dwudziestym wieku". Autor, były poseł Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, starał się zebrać wiadomości o swojej rodzinnej wsi, będącej dziś siedzibą sołectwa w gminie Przasnysz. Najważniejsza instytucja w tej niewielkiej wiosce to Ochotnicza Straż Pożarna, założona w 1967 r. Ważne miejsce w tej publikacji zajmują losy mieszkańców Zawadek w okresie II wojny światowej. Jedną z ofiar terroru okupantów niemieckich był Jan Przewodowski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, zamordowany w Pomiechówku 30 lipca 1944 r. Książka ukazała się w niewielkim nakładzie 100 egzemplarzy, ale trafiła do najważniejszych bbliotek w rejonie Przasnysza.

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W POPOWIE BOROWYM I NUNIE

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W POPOWIE BOROWYM I NUNIE

71 lat temu, 23 czerwca 1950 r. w Popowie Borowym koło Nasielska doszło do obławy na
czteroosobowy patrol NZW plut. Władysława Grudzińskiego "Pilota". W obławie wzięło udział
kilkaset żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa, wspieranych przez samochody pancerne i samolot. W nierównej walce polegli:
Władysław Grudziński ps. "Pilot", Kazimierz Chrzanowski ps. "Wilk", Czesław Wilski ps.
"Brzoza", Hieronim Żbikowski ps. "Gwiazda".

20 czerwca 2021 r. w 71. rocznicę tego wydarzenia delegacje różnych instytucji
i organizacji społecznych złożyły kwiaty pod krzyżem w Popowie Borowym, ustawionym w
miejscu likwidacji patrolu "Pilota", następnie uczestniczyły w mszy św. w kościele
parafialnym w Nunie. Znajduje się tam tablica memoratywna upamiętniająca ostatnie starcie
patrolu Władysława Grudzińskiego. W uroczystościach uczestniczyła trzyosobowa delegacja z
powiatu przasnyskiego: Piotr Kaszubowski (prezes TPZP), Mieczysław Kaszubowski oraz
Grzegorz Kosiewski. 

Czytaj więcej: UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W POPOWIE BOROWYM I NUNIE

POŚWIĘCENIE KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LESIE KOŁO ŻABOKLIKA

POŚWIĘCENIE KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LESIE KOŁO ŻABOKLIKA

24 lipca 2021 r. o godz. 14.00 w lesie koło Żaboklika (gmina Dzierzgowo), w miejscu zwanym
„Redutą Czubatki”, odprawiona została msza św., podczas której poświęcono kapliczkę ku czci
Matki Bożej Szkaplerznej dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci żołnierzy września 1939 r.
Kapliczka została ufundowana przez rodzinę Anny i Macieja Kołakowskich przy współudziale
Nadleśnictwa Przasnysz. Poświęcony został również krzyż kamienny, przed którym zebrane
delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyła delegacja
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej w składzie: dr Piotr Kaszubowski i dr Waldemar
Krzyżewski, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich
oraz wielu mieszkańców Przasnysza.

Czytaj więcej: POŚWIĘCENIE KAPLICZKI MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W LESIE KOŁO ŻABOKLIKA

SPOTKANIE W PAWŁOWIE KOŚCIELNYM

SPOTKANIE W PAWŁOWIE KOŚCIELNYM

19 maja 2021 r. na plebanii w Pawłowie Kościelnym odbyło się spotkanie podsumowujące
objazd terenowy śladami oddziału NZW Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja". Wiele z
odwiedzanych miejsc zostanie upamiętnionych pomnikami i tablicami.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele IPN: dyrektor Biura Upamiętniania Walk
i Męczeństwa Adam Siwek, Joanna Piskorz i Ewa Żaboklicka, członkowie Społecznego Komitetu
Rodzin Poległych Żołnierzy NSZ i NZW - Jadwiga Płodziszewska i Tadeusz Łączyński, ks.
proboszcz Hubert Komorowski oraz Mieczysław i Piotr Kaszubowscy z Przasnysza.
Na cmentarzu parafialnym w Pawłowie, w miejscu tzw. Grobu Nieznanego Żołnierza, stanie
okazały Pomnik Żołnierzy Niepodległości, w kościele pojawi się tablica upamiętniająca
ostatni patrol z oddziału "Roja", dowodzony przez Stanisława Kakowskiego "Kaźmierczuka".
Planowana jest także druga tablica memoratywna poświęcona przedwojennemu proboszczowi
Pawłowa, ks. dr. płk. Janowi Więckowskiemu, kapelanowi Błękitnej Armii gen. Hallera.
Przewidywane jest odnowienie pomnika na grobie Romana Dziemieszkiewicza "Adama" "Pogody",
znajdujący na starym cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie. Zachowana zostanie
oryginalna tablica, ufundowana przez matkę "Roja" i "Pogody", Stefanię Dziemieszkiewicz.

Czytaj więcej: SPOTKANIE W PAWŁOWIE KOŚCIELNYM